KU1286 Pengantar Rekayasa Infrastruktur

Kode Kuliah  :  KU1286
Nama Kuliah (IND)  :  Pengantar Rekayasa Infrastruktur
Nama Kuliah (ENG)  :  Introduction to Engineering in Infrastructure
SKS  :  2
Silabus (IND)  : 
Silabus (ENG)  : 
Silabus Lengkap (IND)  : 
Silabus Lengkap (ENG)  : 
TIU (IND)  : 
TIU (ENG)  : 
Luaran (Outcome)  :